Consumenten hebben 14 dagen de tijd om een bestelling zonder opgave van reden te retourneren. Ook wel herroepingsrecht genoemd. Bent u niet tevreden over u product dan heeft u 14 dagen bedenktermijn om het product in de - voor zover mogelijk - oorspronkelijke staat te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Eventuele schade bij retourzending wordt in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. Speciaal bestelde onderdelen of spullen kunnen niet retour.

Let op: zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Kosten van retourzending zijn voor rekening klant.

Heeft u bezorgkosten betaald om het product thuis afgeleverd te krijgen? Dan krijgt u dit bedrag weer terug.

U kunt uw bestelling ook bij ons langsbrengen.

Wat te doen?

Bent u niet tevreden over uw bestelling en wilt u deze retourneren? Bel of mail de klantenservice om een service nummer te ontvangen.

Garantie

Voor geleverde zaken is PrimaPC uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:

 PrimaPC is verplicht zaken te leveren die aan de overeenkomst of aan de overeengekomen specificaties beantwoorden.

Ingeval van een door PrimaPC gegeven garantie is PrimaPC slechts aansprakelijk voor zover dit volgt uit de gegeven garanties.

PrimaPC Garantie, een veilige garantie voor een duur van drie maanden (Carry in / out) (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) op aankoop van zowel nieuwe als gebruikte (en geteste) artikelen. Deze artikelen zijn verkregen uit o.a. restpartijen van fabrikanten, importeurs, dealers en lease maatschappijen. Daarnaast krijgt u van PrimaPC  garantie op alle reparaties die door PrimaPC zijn verzorgd. PrimaPC garandeert de juiste werking van hardware. Voor alle  softwareaangelegenheden wordt u verwezen naar de respectievelijke leverancier. Uitgezonderd van garantie zijn: Batterijen, accu’s, toners, inktcartridges en overige verbruiksartikelen.

Maakt u gebruik van de PrimaPC Garantie, dan dient u als volgt te handelen:

Artikelen dient u retour te brengen of retour te sturen met ontvangstbevestiging en RMA-nummer naar ons adres in Beilen, inclusief van (een kopie van -) het aankoopbewijs en een duidelijke klachtomschrijving inclusief RMA Nummer. Verwijzen naar telefoongesprekken werkt in de praktijk niet. Verzenden zonder RMA-nummer is voor uw eigen risico. Onze handtekening is uw garantie voor ontvangst. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd!

Retournering van producten kan alleen als het pakket compleet (inclusief kabels en eventueel adapters) aan ons wordt aangeboden.

Alle te retourneren goederen dienen voldoende verpakt te zijn om schade tijdens vervoer te voorkomen.  Transportschade komt nimmer voor rekening van PrimaPC.

Schades zullen direct na constatering aan U gemeld worden.Geretourneerde goederen worden pas verwerkt als een (RMA nummer) is afgegeven door uw contactpersoon. Onze Technische Dienst controleert de garantieclaim en zendt u zo snel mogelijk, bij geconstateerde fouten en binnen de garantietermijn, het gerepareerde artikel of indien noodzakelijk een vervangend of soortgelijk artikel op uw kosten aan u retour.

 Wanneer wij binnen een termijn van 8 weken geen oplossing kunnen vinden voor uw probleem, ontvangt u van ons het aankoopbedrag voor het betreffende artikel retour op uw bank- of girorekening.  In het geval PrimaPC aansprakelijk is, dan overtreft de hoogte van de door PrimaPC aan de klant te betalen vergoeding nooit het netto factuurbedrag ter zake van de door PrimaPC aan de klant geleverde zaak of het factuurbedrag ter zake van de door PrimaPC  ten behoeve van de klant verrichte werkzaamheden.

Wordt de klacht door onze technische dienst niet geconstateerd dan wordt het betreffende artikel op uw kosten geretourneerd en verhoogd met (minimaal) € 35 excl. BTW onderzoekskosten.

Ook in de volgende gevallen heeft u geen garantie:

virus op harddisk, bediening- en installatiefouten, reinigingswerkzaamheden of defect door schade, ondeskundig gebruik, b/c-grade artikelen.

De door PrimaPC gegeven garanties strekken zich nimmer verder uit dan de door de fabrikant aan PrimaPC gegeven garanties. PrimaPC is nimmer aansprakelijk voor de door de klant geleden schade, welke schade  het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen of van haar onrechtmatig handelen, tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van PrimaPC.

PrimaPC is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade –welke dan ook, die de klant heeft geleden, ongeacht de oorzaak.

De klant vrijwaart PrimaPC volledig tegen alle aanspraken van derden, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid daaronder mede begrepen.

Door aankoop van onze artikelen en diensten accepteert u de bovenvermelde PrimaPC Garantie voorwaarden.

 Reclames binnen 8 dagen. Tevens kunt u gebruik maken van onze 8-dagen-retourgarantie welke inhoudt dat wij elk door ons verkocht artikel retour nemen en u het aankoopbedrag restitueren exclusief verzendkosten. Aanlevering van artikelen dient in Beilen te geschieden aan onze vestiging aldaar voorzien van aankoopbon en in originele, onbeschadigde verpakking.